Välkommen!

GAFS, Gjutasfaltföreningen i Sverige, är en branschorganisation som verkar för en ökad kännedom om fördelarna vid användningen av gjutasfalt i olika byggnadskonstruktioner. Föreningen består av ett antal medlemsföretag såsom entreprenörer, tillverkare och konsulter.