Välkommen!

GAFS, Gjutasfaltföreningen i Sverige, är en branschorganisation som verkar för en ökad kännedom om fördelarna vid användningen av gjutasfalt i olika byggnadskonstruktioner.

Vi är värdar för Internationella gjutasfaltföreningen IMAA:s årsmöte 2017, 21-22 september i Stockholm.

Tillställningen är öppen för alla som vill deltaga, anmälan görs här.