Vad är Gjutasfalt?

Gjutasfalt är ett vattentätt, motståndskraftigt och åldersbeständigt material. Detta gör att materialet är mycket lämpligt för tätskikts- och beläggningsarbeten vid konstruktioner där man ställer höga krav på varaktighet och vattentäthet.

Gjutasfalt består av bitumen med tillsats av polymerer, blandat med välgraderat stenmaterial bestående av filler, sand och i vissa fall även finmakadam. Genom en mångfald högklassiga tillsatsämnen kan gjutasfaltens sammansättning varieras och anpassas till alla tänkbara önskemål.

Gjutasfalt med polymerbitumen har bättre stabilitet vid höga temperaturer samt högre brotthållfasthet vid låga temperaturer. Två huvudtyper av gjutasfalt förekommer nämligen asfaltmastix och gjutasfaltbeläggning. Produkterna är godkända enligt Trafikverkets regler.

Gjutasfalt är vid utläggningstemperaturen 200-220°C en trögflytande, plastisk, lätt formbar massa.

Denna massa kräver ingen komprimering eller vältning i samband med utläggningen utan är efter avkylning fullt färdig att användas. Tillverkningen sker i speciella gjutasfaltverk och transporter i transportkokare där massan hålls under omrörning och kontrollerad uppvärmning fram till utläggningsplatsen.

Läs även mer under fliken “Ladda hem”.